Nollans schema Under Nolle-P kommer Nollan att kunna hitta sitt schema här på hemsidan, via Google Calendar samt på TimeEdit. Nollans schema är till följd av Covid-19 preliminärt och kan komma att uppdateras flera gånger. För att veta vad som gäller för dagen bör Nollan lyssna till Klassföreståndaren respektive HKF (Huvudklassfaddern). För information om sal alternativt länk till Zoom bör Nollan alltid vända sig till TimeEdit.
Tisdag 18/8 08:00 Frukost med ED-styrelsen i TP55 09:00 Lära-känna-lekar i TP55 11:00 Upprop i TP55 11:25 Festeri 3Cant hälsar på 12:00 Lunch på campus 13:15 Grupp 1: Klassföreståndartid 13:15 Grupp 2: Rundvandring på campus 14:45 Grupp 1: Rundvandring på Campus 14:45 Grupp 2: Klassföreståndartid 17:15 Nollans kväll i Folkparken Onsdag 19/8 08:15 Introduktion i TNA001 09:15 Grupp 1: Klassföreståndartid 10:15 Grupp 2: Klassföreståndartid 11:00 Morgongympa mellan husen 11:15 Föreläsning i TNA001 via Zoom 12:00 Matlådans dag i TP42 13:15 Lektion i TNA001 15:15 Mattefadderpass för Nollan Torsdag 20/8 08:15 Föreläsning i TNA001 10:15 Lektion TNA001 11:00 Morgongympa mellan husen 13:15 Mattefadderpass för Nollan 16:00 LiU-kort 16:30 Pluggstuga med ED-sektionen Fredag 21/8 08:15 Föreläsning i TNA001 10:00 Diagnostiskt prov i TNA001 11:00 Morgongympa mellan husen 11:15 Lektion i TNA001 13:15 Mattefadderpass för Nollan Lördag 22/8 13:00 Phadderiernas skattjakt Söndag 23/8 13:00 Slagphältet på Himpa
Måndag 24/8 08:15 Föreläsning i TNA001 10:15 Lektion i TNA001 11:00 Morgongympa mellan husen 13:15 Grupp 1: Klassföreståndartid 14:15 Grupp 2: Klassföreståndartid 15:15 Mattefadderpass för Nollan Tisdag 25/8 08:15 Föreläsning i TNA001 10:15 Lektion i TNA001 11:00 Morgongympa mellan husen 13:15 Mattefadderpass för Nollan 17:00 Pluggstuga med ED-sektionen Onsdag 26/8 08:15 Föreläsning i TNA001 10:15 Lektion i TNA001 11:00 Morgongympa mellan husen 11:15 Mattefadderpass för Nollan 13:15 Grupp 1: Klassföreståndartid 14:15 Grupp 2: Klassföreståndartid 16:00 Fördrink på Trädgår'n 18:00 Gasquesittningen på Trappan Torsdag 27/8 08:15 Grupp 1: Eget arbete 10:15 Lektion i TNA001 11:00 Morgongympa mellan husen 13:15 Mattefadderpass för Nollan 15:15 Information i TND012 17:00 Pluggstuga med ED-sektionen Fredag 28/8 08:15 Kontrollskrivning i TNA001 10:15 Lektion i TNA001 11:00 Morgongympa mellan husen 13:15 Mattefadderpass för Nollan 15:15 Grupp 2: Eget arbete Lördag 29/8 13:00 Ettans dag i Täppan
Glöm inte att köpa Kretsn tygmärke! Skapat av www.mera.se