Nollans schema Under Nolle-P kommer Nollan att kunna hitta sitt schema här på hemsidan via Google Calendar samt på TimeEdit. Nollans schema är till följd av Covid-19 preliminärt och kan komma att uppdateras flera gånger. För att veta vad som gäller för dagen bör Nollan lyssna till Klassföreståndaren respektive HKF (Huvudklassfaddern).För information om sal alternativt länk till Zoom bör Nollan alltid vända sig till TimeEdit.
Tisdag 17/8
9:00 Frukost med sektionen KO22
11:00 Upprop K1
11:30 Lära-känna-lekar KO22
12:00 Lunch KO22
13:00 Introshow KO22
14:15 Klassföreståndartid KO22
16:00 Campusrundvandring KO22
Onsdag 18/8
08:15 Föreläsning i kursen TNA001 Distans
10:15 Mattefadderpass K21
11:00 Morgongympa K21
11:15 Lektion i kursen TNA001 K21
12:15 Matlådansdag K21
13:15 Klassföreståndartid K21
15:15 Lektion i kursen TNA001 K21
17:30 Phadderiernas Skattjakt Mellan husen
Torsdag 19/8
08:15 Föreläsning i kursen TNA001 Distans
10:15 Mattefadderpass i kursen TNA001 K21
11:00 Morgongympa K21
11:15 Lektion i kursen TNA001 K21
12:15 Lunchföreläsning på distans K21
13:15 Mattefadderpass i kursen TNA001 K21
15:15 Lektion i kursen TNA001 K21
17:30 Pluggstuga med sektionen K21
Fredag 20/8
08:15 Föreläsning i kursen TNA001 Distans
10:30 Diagnostiskt prov TP55
11:30 Morgongympa TP55
13:15 Lektion i kursen TNA001 K21
14:15 Mattefadderpass i kursen TNA001 K21
15:15 Föreläsning i kursen TNA001 Distans
18:00 Gasquen - Distanssittning Distans
Lördag 21/8
12:00 Slagphältet Mellan husen
17:45 Grillkväll med 3Cant Mellan husen
Söndag 22/8
14:30 Bussar till München Hoben Mellan husen
16:15 München Hoben Här
Måndag 23/8
08:15 Föreläsning i kursen TNA001 Distans
10:15 Mattefadderpass i kursen TNA001 TP43
11:00 Morgongympa TP43
11:15 Lektion i kursen TNA001 TP43
13:15 Klassföreståndartid TP43
15:15 Lektion i kursen TNA001 TP43
17:30 Pluggstuga med sektionen K24
Tisdag 24/8
08:15 Föreläsning i kursen TNA001 Distans
10:15 Mattefadderpass i kursen TNA001 KO23
11:00 Morgongympa KO23
11:15 Lektion i kursen TNA001 KO23
12:15 Föreläsning med LOE KO23
13:15 Mattefadderpass i kursen TNA001 KO23
15:15 Lektion i kursen TNA001 TP43
16:00 LiU-kort TP43
18:30 Lekar i folkparken med festerierna Mellan husen
Onsdag 25/8
08:15 Föreläsning i kursen TNA001 Distans
10:15 Mattefadderpass i kursen TNA001 TP43
11:00 Morgongympa TP43
11:15 Lektion i kursen TNA001 TP43
12:15 Något spännande på distans, kanske…
13:15 Eget arbete TP43
17:30 Pluggstuga med sektionen TP42
Torsdag 26/8
08:15 Informationspass för kursen TND012 Distans
10:15 Lektion i kursen TNA001 K21
11:00 Morgongympa K21
11:15 Mattefadderpass i kursen TNA001 K21
13:15 Klassföreståndartid TP43
15:15 Lektion i kursen TNA001 TP43
16:15 Mattefadderpass i kursen TNA001 TP43
17:30 Pluggstuga SP34
Fredag 27/8
08:00 Dugga i kursen TNA001
11:00 Morgongympa
10:15 Lektion i kursen TNA001 TP45
11:15 Mattefadderpass i kursen TNA001 TP45
13:15 Mattefadderpass i kursen TNA001 KO12
14:15 Lektion i kursen TNA001 KO12
18:00 Afton med Kretsn TP51
Lördag 28/8
15:30 Nollesittningen med fördrink
Söndag 29/8
14:00 Ettans Dag SP34
KinaThai
Glöm inte att köpa Kretsn tygmärke! Skapat av www.mera.se