grupp7E6
Nollans schema Under Nolle-P kommer Nollan att kunna hitta sitt schema här på hemsidan, via Google Calendar samt på TimeEdit. Nollans schema är till följd av Covid-19 preliminärt och kan komma att uppdateras flera gånger. För att veta vad som gäller för dagen bör Nollan lyssna till Klassföreståndaren respektive HKF (Huvudklassfaddern).
ToyotaMH
Glöm inte att köpa Kretsn tygmärke! Skapat av www.mera.se