Matematik

Förhoppningsvis vet Nollan om att Nollan har valt ett program där en hel del matematiska uträkningar görs. Under Nolle-P kommer Nollan att läsa kursen Matematisk grundkurs (TNA001). Sedan kommer Nollan att läsa en hel del andra matematikkurser under sin studietid på universitetet. Om nu Nollan trodde att det var slut med matematik här så misstog Nollan sig. I var kurs som Nollan läser så kommer Nollan ha mycket nytta av sin matematikkunskap.

Det är därför väldigt smart att komma väl förberedd inför denna kurs. Om Nollan är väl förberedd så kommer det generera flera bra ting:

  • Nollan får bättre betyg i TNA001
  • Nollan får mycket lättare att ligga i fas i andra kurser som Nollan ska läsa.
  • Kretsn tycker om att Nollan ligger i fas.
  • Kretsn tycker väldigt mycket om att Nollan ligger i fas.
  • Kretsn tycker extremt mycket om att ligga i fas
  • Att ligga i fas är bra Nollan
  • Nollan får det lättare att få bättre betyg i andra kurser.
  • Nollan får mer tid till aktiviteterna under Nolle-P

För att då Nollan ska komma med sin matematikkunskap färskt repeterad så har Kretsn en länk till ett ypperligt repetitionsmateriel:

Repetitionsmateriel matematik