Kretsn

Kretsn skapades i tidernas begynnelse. Detta var under samma kaotiska tid som universums lagar fastslogs och ungefär då Täppan byggdes. Detta ögonblick kan spåras med hjälp av universums bakgrundsstrålning då det har visat sig finnas spår av kanel som utgavs då Kretsn skapade alla elektromagnetiska lagar. Skapelseögonblicket kan även spåras med hjälp av de övertoner i jordens gravitationsfält som uppstod då Kretsn böjde rymd-tiden och trotsade alla nyblivna naturlagar. Då de i ett elektromagnetiskt fält nära ett trasigt vägguttag i Täppan plan 4 – började existera i vår värd.

Där stod de, Kretsn det ledande phadderiet, i sina bruna kåpor och lysande röda ögon, glänsande av ändlös kunskap från sandaler till huva. För att vanliga dödliga och Nolla skulle kunna tilltala de sju, gav dem sig själva namnet Lütz.

De sju gavs ett uppdrag vid skapelsen, att tillsammans med de tre andra phadderierna Familjen, Legionen och N-phadderiet; skydda Nollan mot allt ont i världen!