Nollepeng

Under Nolle-P så anordnas en hel del aktiviteter. Kretsn kan tyvärr inte bjuda på alla. Kretsn har dock ett förnämligt erbjudande till Nollan. Nollan har chansen att betala en så kallad Nollepeng. Nollepengen garanterar inträde till sex stora fester under Nolle-P. Det bästa av allt är att Nollan slipper betala fullt pris för alla fester.

Fester som ingår i Nollepengen

Aktivitet

3Cants fest
Escorts fest
Fest-Ns fest
Tryckbars fest
Gemensam festerifest
Gasquesittningen
Nollesittningen
München Hoben
Summa:
--
Nollebandet:
Sparar:

Löspris

60 kr
60 kr
60 kr
80 kr
60 kr
200 kr
450 kr
80 kr
1050 kr

650 kr
400 kr

Nollepengen kostar 650 kr och betalning görs till bankgirokonto 5627-5449. Mottagare är Sektionen för Elektronikdesign. Då Kretsn inte är klärvoajant så ska Nollan skriva sitt namn och personnummer i meddelanderutan. Det är dumt att betala för någon annan Nollan. Det går även att betala första dagen under uppropet om Nollan föredrar det.